thirdtypetapes ThirdTypeTapes Third Type Tapes TTT tape label beats noise breakcore electronique harsh dark indus C_C Exoterrism Terrificolor CCCPu N'alov cassette DJ Die Soon Le Matin Yogidata ilill Holzkopf G4Z Nah Rough Americana Mutamassik Morgan Craft 6.R.M.E. Le Syndicat Sturqen

logo_TTT


27-04-2016 // JEDNA DVA TRI Gallery

 JEDNA DVA TRI Gallery

ÄŒínská kulturní invaze pokračuje – tentokrát pod záštitou kulturního čtrnáctideníku A2 v novÄ› otevÅ™eném prostoru/galerii/baru Jedna dva tÅ™i.

V New Yorku usazený, původem pekingský umÄ›lec Gao Jiafeng se vÄ›nuje perfomancím, pÅ™i nichž velký důraz klade na práci se zvukem. Jeho vystoupení leží na pomezí site specific a hudební, pÅ™ípadnÄ› i verbální improvizace. Používá pÅ™itom rozmanitý vstupní zvukový materiál i strategie (field recording, úryvky z rádia, televize nebo Youtube videí, karaoke, noise, recitace atd.). PodobnÄ› jako se v jeho tvorbÄ› stÅ™ídají žánry, pÅ™ístupy i povaha zvukového materiálu, proměňuje se také Jiafengova pozice bÄ›hem performancí – vystupuje jako hudebník, zvukový zdroj, vypravěč, komentátor apod. KromÄ› své tvorby se Jiafeng vÄ›nuje vynalézání elektronických nástrojů (MIDI kontroler Tri-O) a vede label Muted Portraits.
http://gaojiafeng.com/
https://soundcloud.com/gaojiafeng

Hongkongský kytarista a autor počítačové hudby Eric Wong se soustÅ™edí pÅ™edevším na volnou improvizaci a zvukovou manipulaci. KromÄ› sólové tvorby hraje v altrockovém duu Meta Fog, spolupracuje s pianistkou Eunice Martins v duu Se Noh Te, se saxofonistou Simonem Rosem tvoÅ™í duo D.N.A.N.D.N.A., s Wilsonem Tsangem a dalšími hongkongskými hudebníky působí v souboru Stoic Strangers a jednorázovÄ› spolupracoval s desítkami dalších evropských a asijských hudebníků, jako jsou Tom Arthurs, Meinrad Kneer, Klaus Kürvers, Angelika Sheridan, Nicola Hein, Ignaz Schick, Alexei Borisov, Dennis Wong, Christian Windfeld ad. V současnosti žije v BerlínÄ›.
http://ericszehonwong.tumblr.com/
https://soundcloud.com/ericszehonwong

Další hongkongský hudebník Fan Yau se ve svém jednočlenném projektu Exoterrism údajnÄ› pokouší pÅ™ekonat rozdíl mezi geometrickým vÄ›domím a čtyÅ™rozmÄ›rnou percepcí. Ve své tvorbÄ›, ovlivnÄ›né esoterickými teoriemi, učením feng-šuej, radioaktivitou, mimosmyslovým vnímáním, synestézií, postapokalypsou a junglem (kde končí ironie?), využívá chaos, ale i naprogramované algoritmy. Sní pÅ™itom o dočasných halucinacích, mimozemských zážitcích a interpretaci lidské duše za pomoci binární soustavy. RadikálnÄ› obskurní estetika hodná první generace industrialu. Toto je ovšem minimalistická elektronika. Fan Yau je spoluzakladatelem labelu ThirdTypeTapes.
www.soundcloud.com/exoterrism
www.thirdtypetapes.com

www.advojka.cz/a2+

http://petrohradskakolektiv.com/